Aktualny cennik reklam i ogłoszeń

Biuro reklamy: 32 615 55 34

Ogłoszenia i reklamy ramowe:

 

Moduł podstawowy = 58 mm x 51 mm = 29,58 cm2 ~ 30 cm2.

Jedna strona biuletynu = 15 modułów (5 modułów x 3 kolumny)

 

Pierwsza strona biuletynu przeznaczona jest na publikowanie informacji dot. Spółdzielni.
Na cele reklamowe przeznacza się w razie potrzeby powierzchnię w wys. 52 mm na szerokość strony.

 

Strona pierwsza :                 (1 cm2 = 12,00 zł netto, moduł = 360,00 zł netto) + VAT.

Strona tekstowa:                  (1 cm2 = 4,00 zł netto, moduł = 120,00 zł netto) + VAT.

Strona ogłoszeniowa:           (1 cm2 = 3,50 zł netto, moduł = 105,00 zł netto) + VAT.

Strona ostatnia:                   (1 cm2 = 6,00 zł netto, moduł = 180,00 zł netto) + VAT.

 

Ogłoszenia drobne:

 • 1 słowo = 0,50 zł. netto + VAT dla Spółdzielców.
 • 1 słowo = 1,00 zł. netto + VAT dla Spółdzielców prowadzących działalność gospodarczą
  w zasobach nie należących do Spółdzielni.
 • 1 słowo = 1,00 zł. netto + VAT dla pozostałych ogłoszeniodawców.
 • Ogłoszenia o zamianie mieszkania (do 20-tu słów) dla Spółdzielców – bezpłatne.

 

Inne formy ogłoszeń prasowych:

 • Insert wewnątrz miesięcznika mono branżowych ulotek reklamowych dostarczonych
  przez Klienta = 0,10 zł. + VAT za sztukę o formacie wyłącznie do A-4.

 

Upusty:

 • dla Spółdzielców będących zarazem przedsiębiorcami prowadzącymi działalność
  gospodarczą w lokalach wynajmowanych od Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, płacących terminowo i systematycznie czynsz za lokal – zniżka 35%,
 • dla przedsiębiorców (nie będących Spółdzielcami naszej Spółdzielni) prowadzących działalność gospodarczą w lokalach wynajmowanych od Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, płacących terminowo i systematycznie czynsz za lokal – zniżka 30%,
 • dla pozostałych ogłoszeniodawców: trzy ogłoszenia płatne z góry – 25% upustu
  (czwarte ogłoszenie gratis),
 • dla pozostałych ogłoszeniodawców: sześć ogłoszeń płatnych z góry – 30% upustu.

 

Każdemu ogłoszeniodawcy przysługuje do wyboru wyłącznie jeden upust.

Uwaga: W każdym z ww. usług należy doliczyć podatek VAT.